Monday, August 14, 2017

Monday, July 31, 2017

choose your battles

Simply know when to quit. This will be my last year as a teacher. It's time to move on.

Sunday, June 04, 2017

steve trevor

Almost everyone who've watched Wonder Woman have hopped on the Pine Train. And here I am worried that people will diss him because he's becoming a daddy now. But I'm so glad to read comments about his amazing acting, gorgeous looks and his Bombay Sapphire blue eyes. 

I just want to say that I loved him first! That's coming from a slightly selfish fangirl who adored him for a long time.

Thursday, May 04, 2017

Wednesday, April 19, 2017

hugot

KUNG IBIG MO AKONG MAKILALA
by Ruth Elynia S. Mabanglo

Kung ibig mo akong makilala,
lampasan mo ang guhit ng mahugis na balat,
ang titig kong dagat–
yumayapos nang mahigpit sa bawat saglit
ng kahapon ko’t bukas.

Kung ibig mo akong makilala
sunduin mo ako sa himlayang dilim
at sa madlang pagsukol ng inunang hilahil,
ibangon ako at saka palayain.

Isang pag-ibig na lipos ng lingap,
tahanang malaya sa pangamba at sumbat
may suhay ng tuwa’t ang kaluwalhati’y
walang takda–ialay mo lahat ito sa akin
kung mahal mo ako’t ibig kilalanin.

Kung ibig mo akong kilalanin,
sisirin mo ako hanggang buto,
liparin mo ako hanggang utak,
umilanlang ka hanggang kaluluwa–
hubad ako roon: mula ulo hanggang paa.

Wednesday, March 22, 2017

41

My mantra this "new" year: Age like fine wine.