Posts

hugot

KUNG IBIG MO AKONG MAKILALA
by Ruth Elynia S. Mabanglo
Kung ibig mo akong makilala,
lampasan mo ang guhit ng mahugis na balat,
ang titig kong dagat–
yumayapos nang mahigpit sa bawat saglit
ng kahapon ko’t bukas.
Kung ibig mo akong makilala
sunduin mo ako sa himlayang dilim
at sa madlang pagsukol ng inunang hilahil,
ibangon ako at saka palayain.
Isang pag-ibig na lipos ng lingap,
tahanang malaya sa pangamba at sumbat
may suhay ng tuwa’t ang kaluwalhati’y
walang takda–ialay mo lahat ito sa akin
kung mahal mo ako’t ibig kilalanin.
Kung ibig mo akong kilalanin,
sisirin mo ako hanggang buto,
liparin mo ako hanggang utak,
umilanlang ka hanggang kaluluwa–
hubad ako roon: mula ulo hanggang paa.

happy birthday, nanay!

Wish you were here. I miss you so much.

should i give up?

Or should I just keep chasing pavements? 

Hi, Adele!

me

Image
Hi, Annie Lennox!


lucky 7

Tanner is now part of the Lucky 7! Thank you, Lord!

mike

T is Mike in their drama. Cosmic again!

yours

The dream house is yours! Congratulations!